Thêm hỗ trợ cho tân thủ mới tham gia

Sân chơi Volam.UK ngày càng được các nhân sĩ mới quan tâm. BQT xin tung ra chương trình hỗ trợ sau cho các tân thủ mới tham gia nhằm theo kịp cấp với các nhân sĩ tham gia từ trước và giúp hoạt động server vui hơn.

Hỗ trợ tân thủ cập nhật như sau:
– Vòng sáng hồi máu và mana dùng tới cấp 65.Thời gian hiệu lực 6h
– Vòng sáng x2 kinh nghiệm tới cấp 65. Thời gian hiệu lực 6h, hết 6h quý đồng đạo phải vào menu gia hạn lại. Sử dụng chung với tiên thảo lộ không có tác dụng cộng dồn.

Cách nhận hỗ trợ: Nhân sĩ vào lệnh bài tân thủ, nhận “vòng sáng hỗ trợ tân thủ” là sẽ có được hỗ trợ như trênBQT trân trọng thông báo