Sự kiện đua top Thế Giới

Thời gian diễn ra sự kiện:
Thời gian bắt đầu: 9h ngày 21/03/2020
Thời gian kết thúc: Bảo trì server 18h ngày 28/03/2020

Đối tượng tham gia:
Nhân sỹ thuộc tất cả các môn phái đều có thể tham gia sự kiện này

Phần thưởng đua top:
Top 1: Nhạc Vương Kiếm + 300 xu + Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
Top 2-4: Nhạc Vương Kiếm + 200 xu
Top 5-10: 100 xu

Thời gian nhận thưởng:
9h ngày 29/03/2020