Sự kiện chào mừng 30/4

1. Tổng quan sự kiện :

Cùng hòa chung không khí phấn khởi đất nước nhân ngày 30 tháng 4, BQT xin gửi đến quý đồng đạo sự kiện sau:

Thời gian diễn ra từ18h00 ngày 29/04/2020 tới 23h59 ngày15/05/2020

Đối tượng : Áp dụng cho mọi nhân sĩ võ lâm ở tất cả cấp độ

Giới hạn: 500 triệu điểm kinh nghiệm / nhân vật

2. NPC liên quan :


  Vị trí : Trung tâm các thành thị

3. Cách thức tham gia :

Nhân sĩ võ lâm tham gia tiêu diệt quái ở bản đồ cấp 50 trở lên có cơ hội nhặt vật phẩm sự kiện :

Vật phẩm

Chi tiết

Túi dụng cụ

Tiêu diệt quái ở bản đồ cấp 50 trở lên nhận được

Hộp kim chỉ

Mở túi nguyên liệu nhận được

Cuộn vải

Mở túi nguyên liệu nhận được

Cuộn vải hảo hạng

Mở túi nguyên liệu nhận được

Cuộn vải thượng hạng

Mở túi nguyên liệu nhận được (xác suất thấp)

Sau khi đã thu thập được các vật phẩm trên, người chơi sẽ đến gặp NPC Thợ May để tiến hành may thành các đồ dùng

Công thức

Thành phẩm

Hình ảnh

Sử dụng nhận

5 cuộn chỉ

2 cuộn vải

2 vạn

Nón chiến sĩ

(Hạn dùng 30/6/2020)

 

50.000 điểm kinh nghiệm

(không cộng dồn)

15 cuộn chỉ

3 cuộn vải

1 vải hảo hạng

5 vạn

Giày chiến sĩ

(Hạn dùng 30/6/2020)

   

500.000 điểm kinh nghiệm

(không cộng dồn)

20 cuộn chỉ

8 cuộn vải

2 vải hảo hạng

10 vạn

Áo chiến sĩ

(Hạn dùng 30/6/2020)

1.000.000 điểm kinh nghiệm

(không cộng dồn)

20 cuộn chỉ

8 cuộn vải

2 vải hảo hạng

1 vải thượng hạng

15 vạn

Ba lô chiến sĩ

(Hạn dùng 30/6/2020)

1.000.000 điểm kinh nghiệm

(không cộng dồn)

4. Sử dụng vật phẩm Áo chiến sĩ và Ba Lô chiến sĩ nhận ngẫu nhiên :

Vật phẩm

Ngựa cấp 80

Các loại thủy tinh

Tinh hồng bảo thạch

Bí kíp võ công

Tiên thảo lộ

Phúc Duyên Lộ

Vật phẩm Ba Lô Chiến sĩ có xác suất nhận phần thưởng thêm cao hơn vật phẩm Áo chiến sĩ