Lộ trình khai mở tính năng

 • Mở Server test: 14/03/2020
  Thời gian này mở toàn bộ các tính năng để quý đồng đạo trải nghiệm
 • Server mở chính thức: 9h ngày 21/03/2020
  Mọi hoạt động ngày sẽ tắt để hoạt động đua top diễn ra công bằng
 • Nhiệm vụ Dã Tẩu, Phong Lăng Độ: 29/03/2020
  Phần thưởng 8000 nhiệm vụ vẫn sẽ là HKMP ngẫu nhiên
 • Tống kim rực lửa, Quả Huy Hoàng : 05/04/2020
  Dự kiến mỗi ngày 2 trận tống kim, trận 10h sẽ x2 điểm
 • Võ lâm liên đấu: 01/06/2020
  Hình thức đơn đấu, song đấu, tam đấu sẽ luôn chuyển ngẫu nhiên mỗi tháng
 • CÔNG THÀNH CHIẾN: 01/07/2020
  Sự kiện cốt lõi của game, phần thưởng của bang chiếm thành mỗi tuần là những trang bị hoàng kim vô cùng giá trị
 • Các sự kiện khác sẽ được cập nhật sớm