Lịch bảo trì định kỳ hàng ngày

BQT xin gửi đến quý đồng đạo lịch bảo trì định kỳ hàng ngày như sau:

– Thời gian bắt đầu : 18h hàng ngày
– Thời gian bảo trì kéo dài 60 phút.

Việc bảo trì hằng ngày nhằm giúp sao lưu dữ liệu và cập nhật các tính năng mới (nếu có). Đồng thời giúp quý đồng đạo có thời gian nghỉ ngơi

Trân trọng thông báo