Khai mở chiến trường tống kim

BQT xin thông báo về việc khai mở chiến trường tống kim như sau:


1. Thời gian

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 18h00 ngày 5/4/2020
Thời gian các trận đánh: 21h00 và 23h00 hàng ngày, báo danh trước 10 phút


2. Phí báo danh và phí mua máu

Phí báo danh: 10 vạn
Phí mua máu và mana: 1 lượng/ bình loại lớn nhất (coi như là miễn phí)


3. Chống post điểm tống kim

2 nhân vật cùng 1 IP, khi giết nhau sẽ không lên điểm  tích lũy

BQT xin trân trọng thông báo